2003 - עצרת משפחות שכולות וכנס ותיקים ברמתניות יש לכם מה להוסיף? - שתפו אותנו!

חזרה לציר הזמן
גלריה (124)
הלל המח"ט
החדר הזיכרון המחנה יפתח
בחדר הזיכרון במחנה יפתח
בחדר הזיכרון במחנה יפתח
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
הלל המח"ט בשיחה
שיחת מח"ט במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
מבט על הקהל בעצרת
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
הלל בשיחה
הלל בשיחה
הלל נושא דברים במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
הלל נושא דברים במחנה יפתח
המשפחות בחדר הזיכרון במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
מבט על הקהל בעצרת
משמר הכבוד
המשפחות במחנה יפתח
המשפחות במחנה יפתח
הסמ"ט אינו והמח"ט הלל
הסמ"ט אינו והמח"ט הלל
להקת נהגי הפרדות
מפקד האוגדה גדי איזנקוט
מפקד האוגדה גדי איזנקוט
תפילת אל מלא רחמים קימל והרב לב יונה
הרב אליעזר לב יונה בתפילת אל מלא רחמים לידו קימל
תפילת אל מלא רחמים קימל והרב לב יונה
הרב לב יונה קורא פרק בתהילים
משמר הכבוד
מצדיעים צביקה קליינמן מפקד המפח"ט במילואים והסמח"ט אינו קסם
משמר הכבוד
משמר הכבוד
הדור הממשיך
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
הסמח"ט אינו קסם ואורן ריסיק הרמ"ט במילואים
אינו קסם הסמח"ט הסדיר ואורן ריסיק הרמ"ט במילואים
אורי אור והלל
הלל נושא דברים בעצרת
הלל נושא דברים בעצרת
הדלקת נר הזיכרון
אורי אור מפקד האוגדה גדי איזנקוט
חיים דנון הלל ואורי אור
נר הזיכרון
אינו והצוות הסדיר
חיים דנון הלל גדי איזנקוט
חיים דנון הלל ואורי אור
הנחת זר האוגדה
חיים דנון הלל גדי איזנקוט
אינו קסם סמח"ט סדיר והצוות
מפקד האוגדה גדי איזנקוט מניח זר זיכרון
מצדיעים
מפקד האוגדה גדי איזנקוט מצדיע
הלל מניח זר
דודו עזר מניחה זר המשפחות השכולות
דודו עזר מניחה זר המשפחות השכולות
הלל מניח זר
קצין חימוש אוגדה ונגד
קצין חימוש אוגדה ונגד
אורי אור והלל
הסמ"ט אינו והמח"ט הלל
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
התייחדות וזיכרון
הדור הממשיך
דבר המשפחות השכולות
דבר המשפחות השכולות
דבר המשפחות השכולות
מנחה העצרת אבי גינוסר
אבי גינוסר מנחה העצרת ודוברת
אבי גינוסר מנחה העצרת ודוברת
דבר המשפחות השכולות
נגד מהחטיבה
אבי גינוסר מנחה העצרת ודוברת
אורי אור נושא דברים
הדור הממשיך
הקשל"ח
הלל המח"ט
הלל המח"ט
הלל המח"ט
אורי אור נושא דברים
אינו קסם הסמח"ט הסדיר
אבי גינוסר מנחה העצרת
הקשל"ח
הלל המח"ט
אבי גינוסר מנחה העצרת
יוסי סילמן המח"ט
מפקד האוגדה חנן אורי יוסי סילמן
התייחדות וזיכרון
הלל המח"ט אבי מזרחי מפקד האוגדה אורי אורי אור לוי מן
עצרת משפחות שכולות
רב אלוף גדי איזנקוט מפקד האוגדה נושא דברים
חיים דנון, הלל קוברינסקי, אורי אור, גדי אזנקוט
רב אלוף גדי איזנקוט מפקד האוגדה נושא דברים
הרב אליעזר לב יונה
הלל המח"ט ואינו הסמח"ט
צביקה קליינמן ואינו הסמח"ט
משמר כבוד
משמר כבוד
משמר כבוד
נועה חורין מנגנת בצ'לו
נועה חורין מנגנת בצ'לו
הלל קוברינסקי המח"ט נושא דברים
בר, גוני, תירוש הזמרים של נהגי הפרדות
גדעון גלעדי נושא דברים
תגובות (0)
שליחה
תודה, תגובתך נשלחה בהצלחה